Logo Institut del Teatre

Postgrau Arts Escèniques i Educació, itinerari Moviment i Educació

 

Inscripció: 02/05/2018 - 31/05/2018

Matrícula: 03/06/2018 - 07/06/2018

  


Dades bàsiques del curs 

 (Cliqueu a sobre els títols per anar a la informació)
Postgrau en moviment i Educació 2017

1. A qui s’adreça
2. Sortides professionals
3. 
Estructura
4. 
Calendari
5 .Horaris
6. Equip docent
7. Programa
8. Títol
9. Preus
10. Idioma
11. Preinscripció
12. Matriculació
13. Procés de selecció
14. Organització i lloc d’impartició
15. Consultes 

 


 

1. A qui s’adreça: Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Professors/es de Dansa, Mestres de Música, Mestres d’Educació Especial, Professors d’Educació Física, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Graduats, Llicenciats, Diplomats i altres Titulacions Superiors. Monitors, Assistents socials, Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el moviment i l’educació.

2. Sortides professionals: Pedagogia en centres públics i privats d'educació infantil, primària i secundària, batxillerats artístics en arts escèniques, cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris.

3. Estructura: 8 mòduls de 25 crèdits en total. El postgrau s’estructura en 2 itineraris
diferents i 1 part comuna. Cada itinerari s'estructura en 5 mòduls comuns i 3 específics de l'especialitat.

4. Calendari: Del 28 de setembre de 2018 al 16 de juny de 2019

5. Horaris: Divendres de 15 a 20 h i dissabte i diumenge de 9 a 14 h i de 15 a 20 h. Excepte els blocs en els que s'especifica un altre horari

6. Equip docent:
        -  Direcció: Carles Salas
        - Coordinació: Pastora Villalón 
        -  Administració: Carol Buitrago

7. Programa del postgrau: detallat més avall

8. Títol: Postgrau de títol propi per l’Institut del Teatre

9. Preus:
Postgrau sencer: 1.450,00 € més 17 € d’assegurança.
1 ECTS: 70 €
Al preu de cada bloc s’han d’afegir 17 € en concepte d’assegurança que s’abonarà només una vegada en cas d’inscriure's a més d’un bloc. 

10. Idioma: Castellà

11. Preinscripció: del 2 al 31 de maig de 2018

12. Matriculació: del 3 al 7 de juny de 2018

13. Procés de selecció: En el procés de selecció es valoraran els currículums professionals i es tindrà en compte rigorosament l’ordre d’inscripció.

14. Organització i lloc d’impartició: Institut del Teatre-Centre d’Osona

15. Consultes: postgraus.vic@institutdelteatre.cat  


 

Presentació curs 2018-2019

El curs 2018-2019 l’Institut del Teatre presenta la tretzena edició del Postgrau de
les Arts Escèniques i l’Educació en el seu itinerari de Teatre, i la seva quarta edició
en l’itinerari de Moviment. 

El Postgrau ofereix la sistematització d’uns coneixements per la pedagogia de les arts escèniques. 

Impartit per professorat nacional i internacional de qualitat i prestigi. Estructurat en blocs monogràfics amb una àmplia diversitat de continguts.

Dirigit a llicenciats, graduats i professionals de l’àmbit de les ciències i l’educació i de
les arts escèniques que vulguin adquirir recursos per a la docència teatral i de
moviment, i que apostin per promoure l’art com un pilar bàsic de l’educació.

PROGRAMA  

Inauguració, sessió informativa i entrega de material.
Data: 28 de Setembre de 2018
Horari de 14 a 15h

Mòdul Projectes

Objectius: Donar pautes i eines per estructurar i desenvolupar un projecte propi de formació amb diferents orientacions.

Bloc d’Estructura i Organització
 Docent: Mercè Mateu
 Data: 28 de Setembre de 2018

Mòdul Avaluació

Objectius: Reflexionar sobre la necessitat d’avaluar i sobre els components que hi intervenen. Adquirir estratègies i elaborar instruments.

Bloc d’Eines d’avaluació aplicades a l’educació
 Docent: Enric Sebastiani
 Data: 29 i 30 de Setembre de 2018

Mòdul Psicologia

Objectius: Conèixer els canvis globals (cognitius, emocionals i socials) de les persones, proporcionant eines per desenvolupar a l’aula segons l’etapa evolutiva. Adquirir coneixements bàsics sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Proporcionar els coneixements fonamentals per desenvolupar l'activitat professional en un context
obert a la diversitat d'alumnat.

Bloc de Psicologia del Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
 Docent: Nuria Padrós
 Data: 5 i 6 d’Octubre de 2018

 Docent: Mila Naranjo
 Data: 6 i 7 d’Octubre de 2018

Bloc d’Atenció a la Diversitat
 Docent: Verónica Jiménez
 Data: 26 i 27 d’Octubre de 2018

 Docent: Jesús Soldevila
 Data: 27 d’Octubre de 2018

 Docent: Montserrat González
 Data: 28 d’Octubre de 2018

Mòdul: Moviment per etapes evolutives

Objectius: Introduir al treball de moviment en les etapes d’infantil, primària, adolescència i vellesa a través de l’experimentació i la pràctica.

Bloc de Moviment a l’etapa infantil i primària
 Docent: Marta Amatriain
 Data: 10 de Novembre de 2018
 Horari: de 9h a 14h i de 15h a 20h

Bloc de Moviment de l’adolescència i la vellesa
 Docent: Susana Pérez Testor
 Data: 11 de Novembre de 2018
 Horari: de 9h a 14h i de 15h a 20h

Mòdul: Composició i tècniques del cos

Objectius: Conèixer diverses tècniques per desenvolupar processos creatius a través del moviment.

Bloc de Tècnica Dalcroze
 Docent: Eugènia Arús
 Data: 30 de Novembre, 1 i 2 de Desembre de 2018

Bloc de Dansa Comunitària
 Docent: Amaya Lubeigt i Wilfried Von Poppel.
 Data: 11, 12 i 13 de Gener de 2019

Bloc d’Improvisació del moviment
 Docent: Maria Muñoz i Pep Ramis.
 Data: 8, 9 i 10 de Febrer de 2019

Bloc de Composició del moviment
 Docent: Àngels Margarit.
 Data: 8, 9 i 10 de Març de 2019

Mòdul Tècniques del cos i Composició

Objectius: Estudi dels diferents elements del moviment per enriquir i ampliar el treball interpretatiu dirigit a persones no professionals amb atenció als elements creatius i pedagògics.

Bloc Dinàmiques del cos: El moviment com a eina expressiva
 Docent: Claudia G. Moreso
 Data: 5, 6 i 7 d’Abril de 2019

Bloc Dansa Teatre
 Docent: Inés Boza
 Data: 3, 4 i 5 de Maig de 2019

Mòdul Formació d’espectadors
Objectius: Adquirir el coneixement dels principis i les estratègies de captació i desenvolupament d’usuaris de la cultura i l’elaboració de guies didàctiques per
als espectadors.

Bloc Escola d’espectadors
 Docent: Tomás Motos
 Data: 14, 15 i 16 de Juny de 2019
 Horari: divendres, de 15h a 20h; dissabte i diumenge de de 9h a 14h.

Mòdul Diversitat

Objectius: Aprofundir en els processos d'ensenyament-aprenentatge per a persones amb diversitat funcional.

Bloc de Diversitat Psíquica i Moviment
 Docent: Susana Gómez
 Data: 1 de Juny de 2019
 Horari: de 9h a 14h i de 15h a 20h

Bloc de Diversitat Física i Moviment
 Docent: Jordi Cortés
 Data: 2 de Juny de 2019
 Horari: de 9h a 14h i de 15h a 20h

Organització i lloc d'impartició

Direcció: Montserrat Lloret, Núria Plana i Carles Salas 
Coordinació: Pastora Villalón 
Administració: Carol Buitrago

Institut del Teatre - Centre d'Osona
Sant Miquel dels Sants, 20. 08500 Vic
Tel. 938 854 467 / 664 363 313
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10h a 14h

Facebook: https://www.facebook.com/Institut-del-Teatre-Centre- de-Vic- 297228077110354/ 

Contacte:  postgraus.vic@institutdelteatre.cat  

L’Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s’arriba al mínim establert d’alumnes matriculats així com de substituir algun professor i les seves dates si fos necessari,  per causes alienes al nostre Centre.


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat