Logo Institut del Teatre

Beques d'Arts Escèniques Aplicades

Les Beques d’Arts Escèniques Aplicades s’emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per completar la formació i la promoció professional d’estudiants i graduats de les seves escoles superiors. La finalitat d'aquestes beques és donar suport a projectes que utilitzin les arts escèniques com a mitjà d’intervenció comunitària, educativa o de salut. Són, per tant,  projectes orientats als àmbits següents o a la seva combinació: 

 • Comunitari: projectes de convivència, de desenvolupament i de cohesió social en un barri, districte o localitats de pertinença de les persones. Així com equipaments o projectes socials inclusius adreçats a col·lectius específics.
 • Educatiu i socioeducatiu: escoles, centres de formació continuada o per a adults, universitats, esplais, centres oberts, casals de joves i altres projectes de grups o col·lectius que participen en processos vinculats a l’àmbit educatiu i socioeducatiu.
 • Salut: hospitals, centres d’atenció sanitària o sociosanitària, centres de dia i altres projectes de grups o col·lectius que participen en processos vinculats a la salut.

 

Destinataris:

 • Estudiants que s’hagin matriculat d’un mínim del 50% d’assignatures de tercer o quart curs d’alguna de les escoles superiors de I'lnstitut del Teatre.
 • Graduats de l’Institut del Teatre d’alguna de les escoles superiors que hagin obtingut el títol superior d’art dramàtic o el títol superior de dansa  a partir de l’any 2013 (inclòs). 

Es concediran dues  beques per un import màxim de 3.000,00€ cadascuna.

Terminis:

 • Presentació sol·licituds: Del 8 al 29 de maig de 2017
 • Termini per realitzar l’activitat: Els projectes es realitzaran com a màxim en un any des de la data de la seva concessió.  

Les accions proposades no poden haver començat amb anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds.  

Criteris de valoració 

Els projectes  es valoraran d'acord amb els criteris següents: 

 • L’interès i qualitat artística de la proposta
 • L'interès i impacte social de la proposta
 • L'adquisició de coneixement i/o competències professionals  
 • La coherència del projecte, l’adequació als objectius i pla de treball.
 • L'historial acadèmic i/o currículum dels sol·licitants

 

Documentació a presentar:

La sol·licitud anirà acompanyada de: 

 • Fotocopia del DNI o passaport.
 • Fotocòpia del full de matriculació del curs 2016-17, en cas de ser estudiant de l’Institut del Teatre
 • Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o del títol superior de dansa o del resguard de sol·licitud dels esmentats títols, en cas de ser graduat de l’Institut del Teatre.
 • Currículum o expedient acadèmic dels sol·licitants.
 • Memòria explicativa i detallada del projecte que es vol dur a terme, on es faci constar: 

- Tipus d'activitat proposada, objectius, motivacions i/o context  per   desenvolupar-lo.

- Vinculació del projecte amb assignatures, competències o itinerari  professional.

- Pla de treball: detall d’accions, calendari, organització, recursos, comunicació, etc. 

- Relació d’altres participants, entitats o institucions col·laboradores.

- Pressupost: relació de despeses del projecte, així com la relació d'altres ingressos.

 

Documentació:

 

Per més informació, adreçeu-vos a l'Observatori de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre, al telèfon: 93 227 39 50  i correu electrònic oaea@institutdelteatre.cat 

 

 


Altres continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat