Logo Institut del Teatre

La institució

Façana seu de Barcelona. Foto Pedro Pina

Creat per la Diputació de Barcelona l’any 1913, l’Institut del Teatre té més de cent anys d’història com a centre dedicat a la docència, la creació, la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni en el camp de les arts escèniques. Durant tots aquests anys ha jugat un paper determinant en la modernització de l’escena catalana.

Des de l’any 2000, té la seu a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, i comparteix l’espai que envolta la plaça de Margarida Xirgu amb el Teatre Lliure i el Mercat de les Flors.

L’edifici de Barcelona ocupa 24.000 metres quadrats, que inclouen els teatres Estudi (130 localitats) i Ovidi Montllor (320 localitats), una biblioteca oberta al públic i una sala d’exposicions.

Disposa de dues seus territorials, una a Terrassa, amb el Teatre Alegria i la Sala Maria Plans, i una altra a Vic, amb la Sala Laboratori.

Missió i visió

La missió de l’Institut del Teatre és la de ser una plataforma destinada al conreu i renovació permanents de les arts escèniques i molt especialment de l’escena catalana, actualitzant i desenvolupant les funcions de docència, creació, recerca, conservació i difusió del patrimoni, sempre amb una voluntat innovadora.

El Pla estratègic 2014-2017 estableix com a visió de l'Institut del Teatre posicionar nacional i internacionalment la institució com a líder i referent de l’ensenyament, la investigació i la difusió de les arts escèniques catalanes.

Formen part de l’Institut del Teatre:

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat