Logo Institut del Teatre

IT Acció Social i Comunitària

Comparteix

IT Acció Social i Comunitària és un projecte transversal que té per objecte promoure, assessorar i impulsar l'estudi, la reflexió, l'anàlisi i la pràctica de programes i processos que fan interaccionar les arts escèniques, la mediació artística i l'acció social i comunitària.

IT Acció Social i Comunitària és l'evolució del que abans era l'Observatori de les Arts Escèniques Aplicades (OAEA). L'equip actual d'IT Acció Social i Comunitària, format per Marta Galán, Mercè Mariné Ferré i Aimar Pérez Galí, té l'encàrrec de redefinir els objectius, les línies estratègiques i les accions/programes que conformaran aquest nou projecte.

Les seves activitats s'estructuren al voltant de diferents processos pedagògics, de creació i/o de recerca que produeixen i/o investiguen metodologies artístiques col·laboratives (multidisciplinàries, accessibles, inclusives, poroses, relacionals, etc.), en co-creació amb persones, grups socials i/o col·lectius no professionals dels diferents contextos que afecten i interpel·len l'Institut del Teatre (comunitat IT, barri-districte, ciutat-país, context global i internacional). Amb aquest projecte es dona resposta a les recomanacions de diferents organismes internacionals que insten les institucions culturals a comprometre's amb el desenvolupament humà i a vetllar pels drets culturals, l'equitat en la participació cultural i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Objectius generals

  • Posar en valor les activitats que ja s'estan duent a terme en l'àmbit de l'acció social i comunitària en el context de l'IT, generar interès per aquestes accions/projectes entre la comunitat IT, fomentar la cohesió interna de la plantilla professional vinculada a les arts en viu, la mediació artística i/o l'acció comunitària i augmentar la visibilitat i el prestigi d'aquestes iniciatives entre la comunitat IT i també a nivell sectorial.
  • Vetllar pels drets culturals i per l'accés a la pràctica artística de totes les persones que formen part de la comunitat IT.
  • Impulsar, promoure i defensar processos d'arts en viu des de la perspectiva dels drets culturals (democràcia cultural) entenent l'expressió artística com un bé comú no exclusiu d'una classe social o d'una cultura hegemònica i/o dominant.
  • Fomentar l'estudi, el coneixement, la reflexió i la pràctica de les arts en viu, la mediació artística i l'acció social i comunitària als recorreguts formatius de les Escoles de l'IT entre els/les nostres docents i entre els nostres graduats /es per tal d'oferir a l'alumnat i als graduats/es i postgraduats/es de l'IT noves perspectives professionals vinculades a la mediació artística i l'acció social i comunitària.
  • Promoure accions que possibilitin la introducció dels continguts vinculats a la mediació artística i l'acció social i comunitària en les recorreguts formatius dels / de les alumnes.
  • Reestablir i reforçar vincles amb el sector de les arts comunitàries a nivell local (context immediat), nacional i internacional. Aconseguir que l'IT esdevingui un referent en programes i processos d'arts en viu, mediació artística i acció social i comunitària a nivell local, nacional i internacional. Promoure processos basats en metodologies artístiques col·laboratives (multidisciplinàries, accessibles, inclusives, poroses, relacionals, etc.), en co-creació amb persones, grups socials i/o col·lectius no professionals dels diferents contextos que afecten i interpel·len l'Institut del Teatre (comunitat IT, barri-districte, ciutat-país, context global i internacional).
  • Vetllar per l'articulació de programes i projectes d'arts en viu a les escoles d'educació primària i secundària del territori (liderats pels nostres graduats i graduades) per augmentar, des de la base social, l'accés a la pràctica de les arts en viu i al seu gaudi.
  • Alinear l'IT amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el Pla de Responsabilitat Social Corporativa de l'IT.
  • Dissenyar premis, beques i altres tipus de suport vinculats de forma natural a les funcions específiques del projecte IT Acció Social i Comunitària.
Veure Contactar

Contactar

Continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x