Logo Institut del Teatre

Les activitats d'IT Acció Social i Comunitària s'estructuren al voltant de diferents processos pedagògics, de creació i/o de recerca que produeixen i/o investiguen metodologies artístiques col·laboratives (multidisciplinàries, accessibles, inclusives, poroses, relacionals...) en co-creació amb persones, grups socials i/o col·lectius no professionals dels diferents contextos que afecten i interpel·len l’Institut del Teatre (comunitat IT, barri-districte, ciutat-país, context global i internacional).

La missió que guia IT Acció Social i Comunitària és, d’una banda, donar resposta a les recomanacions de diferents organismes internacionals que insten les institucions culturals a comprometre's amb el desenvolupament humà i vetllar pels drets culturals, l’equitat en la participació cultural i els Objectius de Desenvolupament Sostenible-ODS i, d’una altra banda, imaginar un IT que esdevingui un referent en programes i processos d’Acció Social i Comunitària a nivell local, nacional i internacional.

IT Acció Social i Comunitària proposa pràctiques i/o processos que dialoguen amb els següents sabers i àmbits de coneixement:  

 • El Desenvolupament Cultural Comunitari (DCC)
 • Les arts co-creades i col·laboratives com a model metodològic
 • La democràcia cultural i els drets culturals (equitat en l’accés a la cultura i  dret a la diversitat d’expressions artístiques i culturals) 
 • Les arts escèniques i la inclusió social
 • La mediació artística amb els diferents contextos que interpel·len l’IT
 • L’Acció social i comunitària a través de les arts escèniques
 • Les arts escèniques aplicades (a diferents contextos socioeducatius i/o sanitaris) que posen el focus en la intencionalitat artística dels processos i no tant (o no només) en el seu valor assistencial i/o terapèutic
 • Els Objectius de Desenvolupament Sostenible  (ODS)

   

 • Els objectius de l'àrea transversal d'IT Acció Social i Comunitària són:

 • Posar en valor les activitats que ja s'estan duent a terme en l'àmbit de l'acció social i comunitària en el context de l'IT, generar interès per aquestes accions/projectes entre la comunitat IT, fomentar la cohesió interna de la plantilla professional vinculada a les arts en viu, la mediació artística i/o l'acció comunitària i augmentar la visibilitat i el prestigi d'aquestes iniciatives entre la comunitat IT i també a nivell sectorial.
 • Vetllar pels drets culturals i per l'accés a la pràctica artística de totes les persones que formen part de la comunitat IT.
 • Impulsar, promoure i defensar processos d'arts en viu des de la perspectiva dels drets culturals (democràcia cultural) entenent l'expressió artística com un bé comú no exclusiu d'una classe social o d'una cultura hegemònica i/o dominant.
 • Fomentar l'estudi, el coneixement, la reflexió i la pràctica de les arts en viu, la mediació artística i l'acció social i comunitària als recorreguts formatius de les Escoles de l'IT entre els/les nostres docents i entre els nostres graduats /es per tal d'oferir a l'alumnat i als graduats/es i postgraduats/es de l'IT noves perspectives professionals vinculades a la mediació artística i l'acció social i comunitària.
 • Promoure accions que possibilitin la introducció dels continguts vinculats a la mediació artística i l'acció social i comunitària en les recorreguts formatius dels / de les alumnes.
 • Reestablir i reforçar vincles amb el sector de les arts comunitàries a nivell local (context immediat), nacional i internacional. Aconseguir que l'IT esdevingui un referent en programes i processos d'arts en viu, mediació artística i acció social i comunitària a nivell local, nacional i internacional. Promoure processos basats en metodologies artístiques col·laboratives (multidisciplinàries, accessibles, inclusives, poroses, relacionals, etc.), en co-creació amb persones, grups socials i/o col·lectius no professionals dels diferents contextos que afecten i interpel·len l'Institut del Teatre (comunitat IT, barri-districte, ciutat-país, context global i internacional).

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x