Logo Institut del Teatre

Beques de l'Institut del Teatre

Comparteix

L'Institut del Teatre atorga diversos ajuts econòmics per a la formació i perfeccionament de l'aprenentatge de l'alumnat.

Ajuts econòmics 

La finalitat dels ajuts és finançar una part de la matrícula acadèmica dels/les alumnes corresponent al curs acadèmic anterior cursat a l’Institut del Teatre. Els ajuts a atorgar, per un import màxim total de 30.000 €, es distribueixen de la manera següent: 10.000 € es destinen als ajuts per als ensenyaments de batxillerat, i els 20.000 € restants es destinen a la resta d’ensenyaments susceptibles de rebre aquest ajut, ensenyaments superiors d’art dramàtic, ensenyaments superiors de dansa i ensenyaments professionals de dansa.

  • El termini de presentació de sol·licitud d’ajuts econòmics del curs 2023-24 serà del 25 de juny al 5 de juliol de 2024 (ambdós inclosos).
    No s'acceptaran sol·licituds fora del termini.


La participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de l’Institut del Teatre omplint el formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), en el cas de persones físiques, i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la Base sisena. 

Podeu consultar les bases amb tots els detalls sobre els requisits i documentació a presentar i sol·licitar l'ajut en els següents documents:

 Per més informació podeu contactar amb Secretaria Acadèmica General

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x