Logo Institut del Teatre

ESTAE (Luminotècnia, maquinària escènica i so)

Comparteix


Perfil d'ingrés

L'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE) neix el curs 1997-1998 impulsada per l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (Fundació Politècnica) amb l’objectiu de presentar un pla de formació inicial per a les professions tècniques de l’espectacle en viu.

És una formació inicial i, en aquest sentit, els estudis s’adrecen a tots aquells estudiants que es vulguin incorporar al món de les tècniques de l’espectacle en viu.

Requisits acadèmics

Per poder accedir als estudis del grau superior de tècniques de les arts i de l’espectacle és necessari tenir 18 anys i algun dels requisits acadèmics següents.

  • Títol de Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
  • Cicle formatiu de grau mig + prova d’accés als cicles formatius de grau superior. Títol de tècnic/a superior. (CFGS)
  • Títol de tècnic/a especialista. (FP2)
  • Qualsevol títol oficial superior. (Titulació universitària o equivalent)
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.


No obstant això, podran inscriure’s a l’escola els aspirants que no tinguin els requisits acadèmics i que  acreditin  experiència  laboral  relacionada  amb  les  competències professionals  d’aquests estudis. La inscripció està condicionada a la valoració individual del seu Cv professional.

Portes obertes

A l’ESTAE podràs visitar l’escola de manera individual i un coordinador d’especialitat t’atendrà personalment. Podràs veure les instal·lacions i resoldre tots el dubtes.

Per visitar l’escola i rebre una atenció personalitzada pots posar-te en contacte amb la Secretaria Acadèmica de l’ESTAE.

Trobaràs més informació a l’apartat de la web portes obertes ESTAE

Procés d'admissió

Per accedir als estudis no cal superar cap prova d’accés. S’ha de presentar la documentació requerida en les dates determinades i realitzar una entrevista personal. La Comissió d’Admissions valorarà la idoneïtat del candidat a partir de la documentació aportada així com  de l’entrevista efectuada.

La Comissió d’Admissions està composta per la Direcció de l’ESTAE, coordinadors d’especialitat, coordinador d’estudis de la Fundació Politècnica de Catalunya i la Secretaria acadèmica.

Trobaràs més informació a l’apartat web Inscripció i admissió a l’ESTAE

Oferta de places a primer curs

El nombre total de places a cobrir és limitat a un màxim de 24, que seran cobertes per decisió de la  Comissió  d’Admissions.  L’alumnat  que  repeteix  curs    dret  preferencial  a l’ocupació d’aquestes places. Hi ha una reserva de 5 places per estudiants de nacionalitat no espanyola que resideixin a l’estranger.

En cas que el nombre de persones inscrites superi el de places ofertades, l’admissió a l’escola es farà  atenent  a  la valoració  que  efectuarà  la Comissió  d’Admissions  sobre  la  idoneïtat  del candidat en relació al perfil professional del títol atenent als criteris per a l’avaluació dels/de les preinscrits/-es als estudis especificats a la convocatòria del procés d’admissió.

L’ESTAE pot admetre fins a un màxim d’un o una estudiant de nou ingrés en la modalitat de temps parcial sempre que es matriculi a un mínim del 50% dels crèdits del curs, ho sol·liciti al moment de formular la inscripció i n’acrediti les condicions per a meritar-ho.

Matriculació

Les persones admeses hauran de formalitzar la matrícula en el període establert preferentment de manera telemàtica.

Trobareu més informació en l’apartat de matriculació a la web

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x