Logo Institut del Teatre

Especialitat de direcció i dramatúrgia

Els estudis de Direcció escènica i Dramatúrgia permeten formar al director i/o dramaturg com a professional que genera i composa els múltiples materials i llenguatges que poden participar en una peça escènica o espectacle en viu.

Objectius i itineraris

Perfil professional

Pla d’estudis

Calendari acadèmic i horaris

Reconeixement i validació de crèdits

Pràctiques

Treball final

Plans docents

Pla docent 1r curs de l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia

Pla docent 2n curs de l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia

Pla docent 3r curs de l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia

Pla docent 4t curs de l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia

 

Objectius i itineraris

Els estudis de Direcció escènica i Dramatúrgia de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre permeten formar al director i/o dramaturg com a professional que genera i composa els múltiples materials i llenguatges que poden participar en una peça escènica o espectacle en viu, per tal d’establir discursos i obrir mons amb eloqüència, sentit i mirada artística.

Dins l’especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia l’estudiant ha de triar un dels dos itineraris, però pot cursar l’altre amb els crèdits optatius. Això permet, d'una banda, aprofundir en noves visions relacionades amb l’art escènic (i complementàries), i d'altra banda, una intensificació en l’itinerari triat.

Perfil professional

Segons el Reial Decret  630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau en art dramàtic, el perfil professional definit en l’especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia correspon al d’un artista que contempla en el seu conjunt el procés de creació teatral i comprèn, utilitza, coordina i gestiona els diversos llenguatges que participen en la creació d’un espectacle. Desenvolupa un projecte artístic personal a la vegada que, amb la possible col·laboració dels  artistes i especialistes, harmonitza i disposa els diferents elements de la creació escènica en un espai i un temps determinats tractant de suscitar en l’espectador emocions, sensacions i  idees a través de la paraula i la imatge. Aquest professional estarà capacitat per a l’exercici de la investigació i de la docència.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis de l’especialitat Direcció escènica i Dramatúrgia està dissenyat per assolir el perfil i les competències en base a una acció formativa de 240 ECTS (European Credit Transfer System), repartits en quatre anys a raó de 60 ECTS cada un. Els crèdits repartits en les diferents matèries són de formació bàsica, obligatoris, optatius, pràctiques externes i treball final, com la formació s’estructura en dos itineraris (Direcció escènica i Dramatúrgia) es pot consultar la distribució d’assignatures optatives d’especialització dins del Pla d’estudis.

- Calendari acadèmic i horaris:

Podeu consultar el calendari acadèmic i horaris aquí.

- Reconeixement  i validació de crèdits:

L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), sota l’aprovació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pot realitzar el reconeixement i validació de crèdits derivats d’activitats acadèmiques i/o professionals dels seus estudiants a partir de tres supòsits diferents:

 • Normativa i protocol de reconeixement de crèdits per a activitats professionals ESAD
 • Reconeixement de 6 crèdits per a activitats de participació a l'ESAD
 • Reconeixement de crèdits per altres estudis cursats a l’EEES

Pots consultar la informació específica consultant l'apartat sobre el reconeixement de crèdits de l'ESAD.

La documentació i sol·licitud s’han de presentar a la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.

- Normativa general sobre reconeixement de crèdits:

 • Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors
 • Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’Educació Superior

 

- Pràctiques:  

L’assignatura de Pràctiques externes és una assignatura obligatòria de 8 ECTS, de 3r curs, que té com a objectiu possibilitar la participació de l’alumne en un procés de preparació, assaig i escenificació d’un espectacle professional. A partir d’aquesta experiència l’alumne ha d’elaborar una memòria.

Podeu consultar els convenis de pràctiques vigents aquí.

- Treball final:

Protocol Treball Final especialitat de Direcció i Dramatúrgia

El Treball Final de les 3 especialitats es realitza al 4t curs dels ensenyaments superiors d’art dramàtic. Aquesta assignatura té 8 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) amb un total de 200 hores. L’objectiu de l’assignatura de Treball Final d’aquesta especialitat contempla la integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides. Comporta un coneixement i aplicació de les metodologies de la investigació, convencionals i innovadores, que permeten a l’alumnat desenvolupar projectes propis i obrir un camí nou per a la creació, interpretació i investigació artística. El Treball Final pot presentar-se en dues modalitats:

 • Modalitat de projecte artístic: treball artístic individual o col·lectiu de l’estudiant, destinat a demostrar la seva suficiència i autonomia com a futur professional de les arts escèniques dins d’una practica de integració de procediments, metodologies i sabers propis de les diverses especialitats en el procés de creació teatral
 • Modalitat treball de recerca: treball individual o col·lectiu de l’estudiant destinat a demostrar la seva suficiència i autonomia i la seva capacitat de recerca en el camp de les arts escèniques
   

Es pot consultar el detall al Pla docent de l’assignatura Treball Final

Si ets a punt de finalitzar els estudis, pots consultar la informació del "Servei de Graduats i Graduades" on trobaràs la "Guia de serveis i recursos".

Plans docents

Els plans docents són un instrument al servei de l’estudiant on es mostra tota la informació relativa a l’organització i planificació de les assignatures al llarg del curs. Constitueixen una eina bàsica amb informació detallada sobre les competències i els resultats d’aprenentatge, sobre els principals blocs temàtics i activitats temporalitzades, així com el sistema d’avaluació.

Tots els plans docents de la titulació són públics i es poden consultar en els següents links:

Pla docent primer curs

 

Pla docent segon curs

 

Pla docent tercer curs

 

Pla docent quart curs

 

Continguts relacionats

 • TS Art Dramatic_Institut del teatre_ca.png
 • Estudis superiors de Direcció i Dramatúrgia

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x