Logo Institut del Teatre

CPD (Dansa clàssica | Contemporània | Espanyola)

Comparteix

Capçalera web CPD

Els alumnes que superin els estudis professionals de dansa, impartits al Conservatori Professional de Dansa (CPD) de l'Institut del Teatre, obtindran el Títol Professional de Dansa, on s’especifica l’especialitat cursada, segons el DECRET 24/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, inclou els ensenyaments de dansa dins del capítol dels ensenyaments artístics i estableix tres graus: ensenyaments elementals, professionals i superiors.

El Grau Professional de Dansa té tres especialitats: Dansa Clàssica, Dansa Contemporània i Dansa Espanyola.

La finalitat dels ensenyaments professionals és proporcionar una formació artística de qualitat, garantir la qualificació dels futurs professionals de la dansa, orientar-los i preparar-los per a estudis superiors.

Marc normatiu

El marc normatiu que fonamenta la configuració i funcionament del Títol Professional de Dansa de l’Institut del Teatre és el següent:

  • Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. BOE núm. 38, 13 de febrer de 2007.
  • Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l’educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’educació física han de tenir la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de dansa. BOE núm. 51, 28 de febrer de 2009.
  • Reial Decret 898/2010, de 9 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. BOE núm. 169, 30 de juliol de 2010.
  • Decret 24/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés. DOGC núm. 5060, 31 de gener de 2008.
  • Ordre EDU/484/2008, de 12 de novembre, per la qual s’organitzen les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de dansa. Correcció d'errades en el DOGC núm. 5317, pàg. 11009, 12 de febrer de 2009.
  • Ordre EDU/518/2008 de 26 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions per al canvi d’especialitat dins dels ensenyaments de grau professional de dansa i de música. DOGC núm. 5272, 4 de desembre de 2008.
  • Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018.

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x