Logo Institut del Teatre

Informació sobre protecció de Dades d'Estudis Escènics

Comparteix

2020.04.07

Responsable del tractament
Diputació de Barcelona
Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona
Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@diba.cat 

Finalitat del tractament
Revista "Estudis Escènics". Recaptació de propostes artístiques pròpies o de tercers sorgides des del camp de les Arts Escèniques, creades per a dur-se a terme a través de canals digitals

Temps de conservació
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric, i d’acord amb les condicions establertes de renovació del consentiment i obligació d’actualització de les dades.

Legitimació del tractament
Consentiment de la persona interesada.

Destinataris de cessions o transferències
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei, i de les que resultin necessàries per a la prestació dels serveis demandats per les persones interessades les quals podran autoritzar o no la publicació del seu nom i cognoms a les webs relacionades amb la revista "Estudis Escènics" sempre amb que s'hagi rebut el seu explícit consentiment per a fer-ho.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.

Drets de les persones interessades
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp

O presencialment o per correu postal a les oficines del Registre a Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x