Logo Institut del Teatre

Òrgans de govern

Comparteix

La Diputació de Barcelona crea el 1913 l'Institut del Teatre, conegut aleshores com a Escola Catalana d'Art Dramàtic, un centre dedicat a l'ensenyament, la investigació, la documentació i la difusió de les arts de l'espectacle.

Al llarg de la seva trajectòria, l'Institut del Teatre ha esdevingut un punt de referència en la formació, la documentació i la recerca de les arts de l'espectacle a Europa. El continu creixement de la institució i la complexitat de la seva gestió -derivada principalment de les diversificades regulacions legals i normatives que li són d'aplicació en un o un altre dels àmbits de la seva actuació- van aconsellar constituir-lo el 1990 com a organisme autònom, agilitzant la seva gestió.

L'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona està dotat de personalitat jurídica i patrimoni propis, amb la capacitat d'actuar necessària per al compliment de les seves finalitats, que són:

— L'ensenyament reglat i no reglat de les arts de l'espectacle.

— La producció i organització de conferències, cursos, congressos, festivals i exposicions, i de qualsevol altra activitat de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts escèniques.

— Les activitats d'edició, de documentació, recerca i d'investigació en l'àmbit que li és propi.

L'Institut del Teatre es regeix per uns Estatuts i un Reglament General aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona el 2001 i el 2002, respectivament, pel Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, així com també per la legislació de règim local i la legislació sectorial docent, artística i cultural reguladora de l'activitat desenvolupada per l'Institut. Està constituït per un Consell General, una Junta de Govern i un Consell de Direcció com a òrgans rectors:

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x