Logo Institut del Teatre

Consell de Direcció

Comparteix

És l'òrgan que coordina les diferents activitats de l'Institut del Teatre. Està format per la Direcció General, que el presideix, la Gerència, la Coordinació Acadèmica, la Secretaria Acadèmica General, la Direcció de Serveis Culturals, les direccions de les Escoles, les direccions dels Centres Territorials i dos representants dels alumnes.

Correspon al Consell de Direcció:

 • Elevar a la Junta de Govern, a través de la Direcció General, totes les propostes que consideri adients per a la realització dels projectes generals de la Institució.
 • Estudiar i elevar les propostes adients als òrgans competents, a través de la Direcció General, relatius a les relacions i a qualsevol altra incidència derivada de l'activitat institucional, envers l'alumnat.
 • Designar, entre els directors de les Escoles, dos representants per incorporar-se com a membres de l'òrgan qualificador per a la selecció del director/a general.
 • Proposar a la Junta de Govern els trets bàsics definidors del perfil de la persona idònia per a la convocatòria de la plaça de director/a general.
 • Convocar, dos cops l'any, el Consell General de Programació, representació paritària de les Escoles i dels diferents estaments de l'Institut del Teatre, per informar i debatre la gestió realitzada i l'activitat programada per a l'exercici o curs següent.
 • Informar, prèviament a l'adopció de cap acord, de forma preceptiva i no vinculant, sobre els aspectes següents:
  • Aprovació dels diferents plans d'ordenació acadèmica que presentin les escoles que componen l'Institut, en el sentit de la coordinació i l'aprofitament dels recursos humans.
  • Aprovació del programa que presentin els centres i unitats no acadèmics de l'Institut, en el sentit de la coordinació de les diferents activitats que es realitzen en el marc de l'Institut del Teatre.
  • Distribució i ús de les instal·lacions de l'edifici de l'Institut.
  • Creació o ampliació dels estudis que s'ofereixen a l'Institut
  • Presentació dels pressupostos generals de l'Institut.
  • Formulació de la proposta relativa al nomenament de la persona que, de resultes de la convocatòria pública de lliure designació entre el personal docent, hagi d'ocupar el càrrec de la Coordinació Acadèmica.
  • Sotmetre a la Junta de Govern, a través de la Direcció General, una proposta de reglament de funcionament del Consell de Direcció.

 

Consell de direcció

Directora General
Sílvia Ferrando Luquin
Sílvia Ferrando

Gerent
Toni Pérez Rodríguez
Toni Pérez.jpeg

Director de Serveis Culturals
Jordi Fondevila Fernández
Jordi Fondevila.jpeg

Coordinadora Acadèmica
Esther Bové Argelich
Esther Bové.jpeg 

Directora de l'Escola Superior d'Art Dramàtic [ESAD]
Elisabet Castells Negre
Elisabet Castells Negre, directora de l'ESAD

Director del Conservatori Superior de Dansa [CSD]
Carles Salas Monforte
Carles Salas


Directora de l'Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa [EESA/CPD]
Mariana Giustina
Mariana Giustina, directora CPD

Director de l'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle [ESTAE]
Aleix Soler Castañé
Aleix Soler

Director del Centre Territorial del Vallès
José Antonio Muñoz Llergo
Jose Muñoz Llergo

Directora del Centre Territorial d'Osona
Lipi Hernández Andrés
Lipi Hernández

Secretària Acadèmica General
Montserrat Lloret Roca
Montse Lloret

Alumnes en representació del Consell dels Estudiants
Marina Ares López (CSD)
Alba Cerdeiriña Romero (CSD)

Participen al Consell com a assessors
Anna Valls Passola. Directora del Museu de les Arts Escèniques
Anna Valls


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x