Logo Institut del Teatre

Política de Privacitat

Comparteix

— L’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

— Les comunicacions que faci l'usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l'usuari i l’Institut del Teatre. L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" comprovant l'existència d'un cadenat tancat que apareixerà a la pantalla junt a la URL.

— L’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, és el responsable de les dades recollides en els seus formularis. En el cas que actuï per compte d’algun ens local o altre organisme com a Encarregada del tractament s’indicarà qui n’és el responsable.

— La informació detallada sobre el tractament de dades en cada cas s’inclourà al propi formulari (la finalitat del tractament, si les dades es cediran a tercers, el termini de conservació...). Si us plau, llegeixi-la.

— Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@diba.cat des d’on el Delegat de Protecció de Dades l’atendrà.

— Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

— Amb caràcter general, les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran conservades seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de l’Institut del Teatre.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les seves dades, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica: https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades o presencialment/per correu a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre tot adjuntant còpia del seu document d’identitat.

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x