Logo Institut del Teatre

Política de Privacitat

Comparteix

 

— L’Institut del Teatre, organisme autònom de la Diputació de Barcelona, donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

— Les comunicacions que faci l'usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l'usuari i l’Institut del Teatre. L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" comprovant l'existència d'un cadenat tancat que apareixerà a la pantalla junt a la URL.

— L’Institut del Teatre, organisme autònom de la Diputació de Barcelona, és el responsable de les dades recollides en els seus formularis. En el cas que actuï per compte d’algun ens local o altre organisme com a encarregada del tractament s’indicarà qui n’és el responsable.

— La informació detallada sobre el tractament de dades en cada cas s’inclourà al propi formulari (la finalitat del tractament, si les dades es cediran a tercers, el termini de conservació...). Si us plau, llegiu-la.

— Amb caràcter general, les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran conservades seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de la Diputació de Barcelona.

— Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió, oposar-vos al tractament o sol·licitar-ne la limitació, a l’apartat de protecció de dades de la Seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/institutdelteatre/tramits-i-gestions o per correu o presencialment a la plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona. Horari: feiners de dilluns a divendres de 9 a 14 h.   

— Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les vostres dades personals, l’Institut del Teatre posa a la seva disposició la bústia rgpd@institutdelteatre.cat.

— Encara que creiem que per aquesta via us haurem pogut resoldre qualsevol qüestió relacionada amb la vostra privacitat, si ho estimeu oportú podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

(Actualització, 17 de maig de 2024)

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x