Logo Institut del Teatre

Taxes i preus públics de l'Escola Superior d'Art Dramàtic

Comparteix

1 de gener de 2021


Aquestes són les taxes i preus públics de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) que s'han d'abonar per diferents tràmits i sol·licituds: 

Proves d'accés

 • Inscripció: 95,00€*
 • Assegurança obligatòria: 7,00€


Estudis

 • Crèdit ECTS: 32,18€*( simulació preu curs complet - 60 ECTS: 1930,80€*)
 • Gestió anual de matrícula i expedient: 67,83€


Assegurança obligatòria:

 • entre 14 i 27 anys: 1,12€
 • 28 anys o més: 17,00€

Expedicions

 • Certificat expedient acadèmic i trasllat de matrícula o expedient: 23,50€
 • Certificacions: 10,63€


Tramitacions

 • Títol Superior d’Art Dramàtic (Institut del Teatre): 29,61€
 • Títol Superior d’Art Dramàtic (Generalitat de Catalunya)**:  155,45€**
 • Taxa serveis administratius: 16,91€
 • Expedició de duplicats: 6,55€
 • Duplicat carnet estudiant: 4,25€


Per a més informació es recomana consultar el document oficial Institut del Teatre sobre ordenança fiscal, taxes i preus públics

* Les famílies nombroses de 1a categoria (categoria general) i les famílies monoparentals gaudiran d’una reducció del 50% en els imports de la taxa. Les famílies nombroses de 2a categoria (categoria especial) gaudiran d’una exempció del 100% en els imports de la taxa.

** Consulteu el document del departament d'ensenyament sobre taxes i preus públics
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x