Logo Institut del Teatre

13 de febrer de 2023


Els estudiants matriculats en qualsevol dels ensenyaments superiors de l’Institut del Teatre podran demanar la modificació o l’anul·lació total de matrícula abans de finalitzar el primer mes d’impartició de l’assignatura o la primera setmana d’impartició en el cas d’assignatures intensives.

Condicions generals de l’anul·lació de matrícula:

  • L’anul·lació de matrícula no comporta el retorn de les taxes de matriculació.
  • L’anul·lació de matrícula del primer curs sencer no implicarà la reserva de plaça per a l’any acadèmic següent.
  • L’imprès de sol·licitud d’anul·lació de matrícula el teniu en document adjunt i caldrà presentar-lo per correu electrònic, degudament complimentat, a la secretaria acadèmica general  secretaria@institutdelteatre.cat. La data de presentació serà la del correu electrònic enviat.
  • El retorn de la matrícula només es farà en els casos en què la responsabilitat correspongui al centre i siguin degudament justificats, i sempre que la petició s’hagi fet en un termini no superior al primer mes d’impartició de l’assignatura o la primera setmana d’impartició en el cas d’assignatures intensives. La sol·licitud s'ha de fer entrant a la seu electrònica de l'Institut del Teatre i després s'ha d'adreçar-la a la secretaria acadèmica general. No oblideu d'indicar el número de compte bancari on sol·liciteu la devolució.
  • No hi haurà retorn de matrícula en el cas de les assignatures a les quals l’alumne/a estigui obligat/da a matricular-se pel fet de tractar-se de crèdits obligatoris pendents de nivells anteriors.Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x