Logo Institut del Teatre

Inscripcions Mobilitat internacional ERASMUS+ 2023/24 (alumnes de l'Institut del Teatre)

Comparteix

Període d'inscripcions al programa de mobilitat internacional ERASMUS+ (tant per estudis com per pràctiques) pel curs 2023-2024: del 16 al 20 de gener de 2023. 

PLACES DISPONIBLES

 

Atenció: pel curs 2023-2024 només disposem de 3 places per fer una mobilitat d'estudis als països no associats al Programa (països fora del programa Erasmus+, en aquesta categoria també entren les mobilitats a Illes Feroe, Regne Unit, Suïssa, Andorra, Estat de la Ciutat del Vaticà, Mònaco i Sant Marino) i 1 plaça per una mobilitat de pràctiques als països no associats al Programa (països fora del programa Erasmus+, en aquesta categoria també entren les mobilitats a Illes Feroe, Regne Unit, Suïssa, Andorra, Estat de la Ciutat del Vaticà, Mònaco i Sant Marino). Les places per fer una mobilitat als països no associats al Programa es distribuiran tenint en compte la mitjana de l'expedient acadèmic dels sol·licitants.

Pel curs 2023-2024 no disposem de places amb beca zero pels països no associats al Programa.

Atenció: pel curs 2023-2024 no es diferencien les places per fer una mobilitat a la HAMU / DAMU , s'ha de demanar plaça a la AMU (Akademie Muzickych Umeni v Praze (CZ PRAHA04)), ofereixen dues places

Atenció: s'han iniciat els tràmits per establir un conveni amb la Stockholm University of the Arts, SKH ,pel curs 2023-2024, aquesta universitat ofereix estudis per les especialitats de: Interpretació, Direcció i dramatúrgia, Coreografia i interpretació i Pedagogia de la dansa, ofereixen dues places, si us interessa podeu posar aquesta opció en el moment d'omplir el formulari d'inscripció

 

INSTRUCCIONS PER INSCRIURE'S

Per inscriure's cal omplir el formulari de sol·licitud online i adjuntar:

  • Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social signada (es pot trobar el model de declaració responsable en aquesta mateixa pàgina)
  • Autorització del cap d’especialitat signada (abans d’emplenar el formulari de sol·licitud l’alumne ha d’anar a veure el cap d’especialitat perquè li signi l’autorització, on el cap farà constar si l’alumne té els requisits acadèmics (totes les assignatures de primer i segon curs aprovades), són els caps d’especialitat els que disposen del model d’autorització per lliurar a l’alumne
  • A través de la sol·licitud es pot acreditar el nivell de competència lingüística de l'idioma estranger majoritari (francès, anglès o alemany) que s’utilitzarà en el centre de destí adjuntant el corresponent certificat, no s’acceptaran certificats amb una antiguitat superior a 5 anys en el moment de la sol·licitud, tampoc s'acceptaran com a acreditació Diplomes o Certificats de cursos o activitats formatives.

    Els estudiants que no puguin acreditar el seu nivell de llengua mitjançant un certificat podran inscriure’s a través del formulari de sol·licitud a una prova de nivell gratuïta organitzada per l’Institut del Teatre 

  • El període per enviar les sol.licituds començarà el dilluns 16 de gener a les 00:00 i finalitzarà el divendres 20 de gener a les 24:00
  • Per a realitzar la inscripció per fer una mobilitat de pràctiques no cal tenir un centre de pràctiques acordat, l'alumne pot començar a buscar un lloc de pràctiques un cop sap si està en el llistat d'admesos, per a més informació: Mobilitat Erasmus+ : realització de pràctiques internacionals
  • En el supòsit que les sol·licituds no reuneixin els requisits previstos a la convocatòria, Coordinació Acadèmica requerirà als interessats perquè ho esmenin en el termini màxim de deu dies, amb indicació que, si així no ho fessin, s'entendrà que han desistit de la seva petició amb la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
  • Formulari de Sol·licitud per alumnes de l'IT per participar en el programa Erasmus+ el curs 2023-2024  (per tal de poder adjuntar la documentació requerida cal accedir al formulari amb un compte de Gmail o amb el compte de l'Institut del Teatre)

 

Per dubtes i més informació contactar amb: Elisenda Przybyszewski erasmus@institutdelteatre.cat

 


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x