Logo Institut del Teatre

30.5.2017

L’alumnat participarà en els òrgans de representació de l’Institut, d’acord amb el que estableix el Reglament General de l’Institut del Teatre i el Reglament de l’ESAD. L’elecció d’aquests representants es farà segons la normativa general establerta.

La participació certificada en aquests òrgans per un període de 2 anys, és susceptible de ser reconeguda amb crèdits optatius.

Consell d’Escola

El Consell d’Escola és l’òrgan propi de participació de professorat, alumnat i personal d’administració i serveis en l’activitat del centre, en la seva gestió i en la seva avaluació. És el màxim òrgan representatiu i l’àmbit de discussió i aprovació de les línies d’actuació de l’Escola.

La representativitat de l’alumnat serà la que s’estableix en el Reglament de l’ESAD.

Poden ser candidats per representar el sector dels estudiants en el Consell d’Escola els estudiants que estiguin matriculats en els ensenyaments superiors en art dramàtic en el curs corresponent.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x