Logo Institut del Teatre

5.3.2015

Tenen la condició d'estudiants totes aquelles persones que, havent superat les proves d'accés, hagin complert tots els requisits administratius que comporta la matriculació en algun dels cursos regulars, tant en els estudis reglats com en els no reglats.

Tots els estudiants estaran en possessió d'una targeta d'identificació que també permet l'accés als diferents espais del Centre. Aquesta targeta els serà lliurada en formalitzar la primera matriculació i tindrà validesa durant la seva escolaritat.

Tots els estudiants tindran dret a l'orientació educativa i professional, i a la cooperació activa en les tasques educatives.

Els estudiants participaran en els òrgans de representació de l'Institut, d'acord amb el que estableix el Reglament General de l'Institut del Teatre i el Reglament Intern del Conservatori Superior de Dansa. L'elecció d'aquests representants es farà segons la normativa general establerta.

Els estudiants de tots els cursos nomenaran un delegat o delegada per elecció secreta, dins un període de temps no superior al 10% de la durada de l'activitat acadèmica en la qual estiguin matriculats. La vigència del càrrec és per a tot el curs. L'Escola comunicarà oportunament els processos electorals.

La puntualitat a les classes és obligatòria. El professor podrà impedir-hi l'entrada passat el temps pertinent.

L'estudiant és responsable dels perjudicis que ocasioni, per abús o per negligència, a les instal·lacions del centre.

És prohibit de fumar en tot l'edifici, i també entrar-hi amb menjar o begudes, llevat d'aigua, dins les aules, fins i tot fora de l'horari de classe.

En cap cas no es permetrà l'assistència a les classes a persones que no hagin abonat la matrícula corresponent.

Atès que els estudis superiors de Dansa són presencials, un 25% de faltes d'assistència acumulades durant el curs en una mateixa assignatura tècnica, pràctica o teòrico-pràctica pot donar lloc a la pèrdua dels drets d'escolaritat o de la convocatòria ordinària d'examen.

És responsabilitat de l'estudiant que els treballs que ha de lliurar arribin al professor corresponent.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x