Logo Institut del Teatre

CPD (Dansa clàssica | Contemporània | Espanyola)

Comparteix

Aquestes són algunes de les preguntes més freqüents que rebem relacionades amb els estudis de Dansa a l'EESA-CPD. Si no trobes resposta en aquest llistat posa't en contacte amb nosaltres.


Tipus d’estudis

Quin tipus d'estudis ofereix el CPD?
L’EESA/CPD imparteix Ensenyaments Artístics Professionals de Dansa i els de secundària (ESO) i Batxillerat d'Arts. Aquests estudis permeten als alumnes seguir la seva educació de règim general i els estudis professionals de dansa en el mateix centre. La formació professional de dansa s’estructura en tres especialitats: Dansa clàssica; Dansa contemporània i Dansa espanyola. Trobaràs més informació en l'apartat d'especialitats. 

Quina durada tenen els estudis que ofereix el CPD?
El programa d’estudis del grau professional de dansa té una durada total de sis cursos acadèmics. Per altra banda, l’ESO s’oferta en la totalitat dels seus quatre cursos per aquells alumnes que facin els estudis integrats. Alhora, el Batxillerat d'Arts i dansa consta de dos cursos.

Quins són els horaris dels estudis que ofereix el CPD?
Els horaris lectius del Grau Professional de Dansa són majoritàriament de tarda, de dilluns a divendres, entre les 15 i les 20 hores. A més, els alumnes que cursen l’ESO i el Batxillerat d'Arts com a estudis integrats fan aquests ensenyaments en horari de matí, de dilluns a divendres, entre les 9 i les 13.30 hores. Més informació a: calendari acadèmic i horaris

Quin cost tenen els estudis que ofereix el CPD?
Els estudis del Grau Professional de Dansa tenen un cost aproximat de 1.200 € per curs acadèmic. Quant als ensenyaments de l’ESO, com a centre públic, són de caràcter gratuït. El Batxillerat d'Arts, en tractar-se d'un ensenyament postobligatori, té un preu de 150 € al mes, tot i que hi ha descomptes per algunes circumstàncies (famílies nombroses, etc).

Quants alumnes s’admeten per promoció del CPD?
Per a l’accés al primer curs, l’oferta és de 30 places (10 per a cada especialitat). Per a la resta de cursos, de segon a sisè, l’oferta depèn de les vacants que es produeixin. L’obtenció de plaça està condicionada per la superació de la prova d’accés i per l’oferta de plaça (tant dels ensenyaments de dansa com de l’ESO).

És obligatori cursar l’ESO i el Batxillerat en el mateix centre?
L'alumnat en edat de cursar l'ESO, l'ha de cursar obligatòriament en el centre. En cas del Batxillerat en Arts, pot cursar-lo amb nosaltres o no, perquè són estudis postobligatoris.

Qui pot accedir al Batxillerat d'Arts?
L'accés al Batxillerat d'Arts és exclusiu pels alumnes que ja estan cursant de manera integrada els estudis d'ESO i el Grau Professional de Dansa al Conservatori Professional de Dansa. No obstant això, si a les proves d'accés alguna persona accedeix a un curs de dansa, i està en situació de fer el Batxillerat, podrà ser admès, sempre que hi hagi places. Més informació a l'enllaç de Batxillerat integral d'arts en dansa

En quina llengua s’imparteixen els estudis el CPD?
El català s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge dels ensenyaments que impartim a l’EESA/CPD. En el cas de l’ESO i el Batxillerat, es recomana tenir un nivell previ de la llengua, tot i que al principi es poden adaptar els continguts per a facilitar la comprensió i l’aprenentatge . En qualsevol cas es respectaran els drets lingüístics de l’alumnat d’acord amb la legislació vigent.

Puc fer alguna visita per conèixer l'escola i els seus estudis?
Cada any organitzem durant el mes de març una jornada de portes obertes per a totes aquelles persones interessades en conèixer els seus estudis. També realitzem el programa Dansa en Xarxa per donar a conèixer el CPD i els seus estudis als alumnes d'escoles de dansa de Catalunya en diverses sessions d'octubre a desembre. A causa de l'actual situació de salut pública pel COVID-19, les portes obertes del curs 2020-2021 es duran a terme de forma virtual. Per més informació consulta els apartats de Portes Obertes i Dansa en Xarxa.


Requisits i proves d’accés

Quins són els requisits d’accés pel CPD?
Per a l’accés a primer curs del Grau Professional cal tenir uns coneixements equivalents al Grau Elemental de Dansa. Per a la resta de cursos, durant la prova cal demostrar els coneixements que s’especifiquen al temari detallat amb els continguts per a l’accés a cada curs i especialitat, que està disponible en el següent enllaç: Proves d'accés CPD.

Quan es donen a conèixer les bases de les proves d’accés del CPD?
Les proves d’accés es convoquen anualment per resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el període d’inscripció coincideix amb el de preinscripció als centres de secundària de Catalunya el mes de març. Pots donar-te d'alta del butlletí de notícies de l'Institut del Teatre per estar informat. 

Quan i com es formalitza la inscripció a les proves d’accés del CPD?
La inscripció a les proves d’accés es formalitza a la Secretaria Acadèmica General, i cal presentar la documentació que s’indiqui dintre del període d’inscripció establert, tot abonant les taxes corresponents. Les dates d'inscripció es publiquen a l'apartat Proves d'accés CPD.Per més informació contacta amb la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.

Quan tenen lloc les proves d’accés al CPD?

Les proves d’accés tenen lloc, anualment, al llarg dels mesos d'abril, maig i juny, en diverses sessions.  Per més informació consulta l'enllaç: Proves d'accés CPD.

Si sóc estranger, em cal alguna documentació específica?
En cas d’ésser admès com a alumne oficial del CPD i tenir més de 14 anys, caldrà que es tramiti el NIE (Número d’Identificació d’Estranger) a efectes de poder tramitar l’alta del número de la Seguretat Social. Per més informació, contacta amb la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.


Altres

A quines beques es poden optar per cursar els estudis del CPD?
Els alumnes tenen dret a demanar les beques oficials que cada any concedeix el Ministeri d’Educació per a desplaçament o materials. També poden optar als ajuts econòmics propis de l’Institut del Teatre tots els alumnes oficials que hagin acabat el curs i que compleixin determinats requisits econòmics i acadèmics. Pots consultar l'apartat de Beques i Ajuts

Hi ha algun conveni amb alguna residència d’estudiants o similar?
En aquests moments l’EESA/CPD no té conveni amb cap residència d'estudiants. Un cop superada la prova d’accés, les famílies d’alumnat que es troben amb la dificultat de tenir el lloc de residència massa lluny del centre com per a desplaçar-s’hi diàriament, poden posar-se en contacte amb el l’EESA/CPD per assessorar-se en aquest sentit.

Com puc traslladar el meu expedient des d’una altra escola al CPD?
Els alumnes d’altres conservatoris professionals de dansa, oficials i d’àmbit espanyol, que vulguin continuar els seus estudis a l’Institut del Teatre, poden sol·licitar el trasllat d’expedient. Per més informació, consulta l'apartat web: trasllat d'expedients

Més informació a la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x