Logo Institut del Teatre

5.3.2015

En el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) es situa l'acció tutorial com un element central per a millorar la formació integral de l’alumnat al llarg de la seva trajectòria acadèmica. Esdevé, per tant, un factor estratègic de qualitat que exigeix als centres que imparteixen estudis superiors definir el seu propi Pla d'acció tutorial (PAT). 
 
A continuació es presenta el PAT de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD): el tipus d’activitat bàsica del PAT de l’ESAD és la de l’Acció Tutorial Planificada, és a dir, la realització de “Tutories grupals” amb objectius, continguts i materials organitzats i utilitzats per tot l’equip. Aquestes accions col·lectives es poden complementar amb tutories individuals, suggerides pel mateix tutor, o bé demanades pel mateix estudiant, si fos puntualment necessari.
El model de tutor del PAT de l'ESAD es basa en la figura del tutor de Carrera, o tutor curricular, que acompanya a l’alumnat al llarg dels seus estudis.
En el context docent, existeix una altra figura de tutor: el tutor acadèmic o d’assignatura, que és cada professor de l’assignatura que imparteix. Aquesta tutoria, dita acadèmica o d’assignatura, no està regulada pel PAT, sinó que és part de les competències individuals de cada professor.

Les funcions que assumeix el PAT inclou accions de tipus informatiu, d’intervenció formativa, orientatives i de transferència de la informació de l’alumnat cap a l’Escola i cap al professorat i viceversa. 
 Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x