Logo Institut del Teatre

CSD (Coreografia i interpretació | Pedagogia de la dansa)

Comparteix

 

1. L'INSTITUT DEL TEATRE
        1.1. PRESENTACIÓ
        1.2. DIRECTORI
            1.2.1. Els Òrgans de Govern de l'Organisme Autònom Institut del Teatre
            1.2.2. La Secretaria Acadèmica General

2. EL CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA (CSD)
        2.1. PRESENTACIÓ
            2.1.1. Equip directiu del Conservatori Superior de Dansa (CSD)
            2.1.2. Els Departaments de les escoles superiors

3. CALENDARI ACADÈMIC I HORARIS

4. PLANS D'ESTUDI I PLANS DOCENTS
        4.1. PLANS D'ESTUDIS [RESOLUCIÓ EDU/2807/2022]
            4.1.1. Especialitat Coreografia i Interpretació de la dansa      
            4.1.2. Especialitat Pedagogia de la dansa
            4.1.3. Oferta d'assignatures optatives CSD (curs 2023-24)
            4.1.4. Taula de requisits assignatures del CSD (curs 2023-24)
            4.1.5. Taula de requisits assignatures optatives del CSD (curs 2023-24)
            4.1.6 Recomanacions per a la matriculació CSD (curs 2023-24)

        4.2. PLANS DOCENTS
           4.2.1. Especialitat Coreografia i Interpretació de la dansa 
             4.2.2. Especialitat Pedagogia de la dansa 

        4.3 PLANS D'ESTUDIS Decret 76/2002 (extinguit)       
        4.4. TAULES D'ADAPTACIONS DEL PLA D'ESTUDIS 76/2002 AL PLA D'ESTUDIS 2014
           4.4.1 Taula de conversió d'assignatures de Coreografia i Interpretació
           4.4.2 Taula de conversió d'assignatures de Pedagogia de la Dansa 
        4.5 PROTOCOLS DEL TREBALL FINAL
           4.5.1 Treball Final Coreografia i Interpretació
           4.5.2 Treball Final Pedagogia de la dansa

5. ESTUDIANTS
        5.1. Drets i deures
        5.2. Pla d'Acció Tutorial CSD (PAT)

6. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ DELS ESTUDIANTS
        6.1. Delegats de curs
        6.2. Consell d'Escola
        6.3. El Consell d'Estudiants

7. MATRICULACIONS
        7.1. Normativa de matriculació
        7.2 Anul·lació de la convocatòria
        7.3 Anul·lació de la matrícula
        7.4 Assignatures amb matrícula oberta
        7.5 Oferta de places a temps parcial
 
8. NORMATIVA ACADÈMICA
    8.1 Acreditació de llengua estrangera
    8.2 Normativa d'avaluació
    8.3 Normativa de permanència
         8.3.1 Quadre resum de la normativa de permanència
    8.4 Trasllats d'expedient
    8.5 Sol·licitud d'avaluació única
    8.6 Faltes d'assistència

9. TAXES I PREUS PÚBLICS
    9.1 Taxes i preus públics del CSD

10. AJUTS I BEQUES

11. MOBILITAT INTERNACIONAL

12. GUIA DE SERVEIS I RECURSOS
        12.1. Armariet d'ús personal
        12.2. Biblioteques 
        12.3. Canvi de contrassenya
        12.4. Correu corporatiu
        12.5. Impressió
        12.6. Nutrició
        12.7. Gimnàs 
        12.8. Préstec de vestuari
        12.9. Préstec d'utillatge
        12.10. Reserva d'espais 
        12.11. Serveis informàtics
        12.12. Targeta de l'IT

13. EINES DE GESTIÓ ACADÈMICA
        13.1. Campus Virtual IT 
        13.2. Portal d'estudiants

14. IT IMPULSA (Programa d'impuls a nou Talent)

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x