Logo Institut del Teatre

Els estudis d'escenografia proporcionen formació en disseny de l'espai, disseny de personatge i disseny d'il·luminació en les arts escèniques, audiovisuals, arts expositives i esdeveniments.

Especialitat d'escenografia

Objectius

Perfil professional

Pla d’estudis

Calendari acadèmic i horaris

Reconeixement i validació de crèdits

Pràctiques

Treball final

Plans docents

Pla docent 1r curs de l’especialitat Escenografia

Pla docent 2n curs de l’especialitat Escenografia

Pla docent 3r curs de l’especialitat Escenografia

Pla docent 4t curs de l’especialitat Escenografia

 

Objectius

Els estudis d’Escenografia de l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) de l’Institut del Teatre permeten formar l'escenògraf com a professional global dels aspectes visuals plàstics de les arts de l'espectacle.

Els coneixements teòrics, tècnics i metodològics adquirits convergeixen en la producció i l'escenificació de projectes, els quals podem estructurar en les següents àrees:

 • Disseny de l’espai i el dispositiu escènics
 • Disseny de personatge, a través de la màscara/artefacte, el vestuari teatral i el maquillatge
 • Disseny d'il·luminació escènica

 

Perfil professional

L’escenògraf és el professional que dissenya el context de l’acció, el que dissenya l’espai, el vestuari i la il·luminació de l’escena i com a tal, té competències professionals en molts àmbits:

 • Arts escèniques en viu: teatre, dansa, òpera, circ, concerts, etc.
 • Audiovisuals: cinema, televisió, vídeo escena, espots publicitaris, etc.
 • Arts expositives: museografia, exposicions, disseny d’aparadors, estands, fires, instal·lacions, etc.
 • Esdeveniments: cerimònies, mítings, publicitat, etc.

 

Segons el Reial Decret  630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau en art dramàtic, el perfil professional definit per l’especialitat d’Escenografia correspon al d’un artista, pensador i comunicador d’imatges que utilitza bàsicament el llenguatge de l’espai  i el dels objectes i éssers que l’habiten.  Desenvolupa una visió artística personal que es combina amb la d’altres artistes participant en un projecte artístic o comunicatiu comú. Aquest professional estarà capacitat per a exercir la investigació i la docència.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis de l’especialitat d’Escenografia està dissenyat per assolir el perfil i les competències en base a una acció formativa de 240 ECTS (European Credit Transfer System), repartits en quatre anys a raó de 60 ECTS cada un. Els crèdits repartits en les diferents matèries són de formació bàsica, obligatoris, optatius, pràctiques externes i treball final.

Les classes s'imparteixen a l'Escola Superior d'Art Dramàtic, ubicada a la seu de l'Institut del Teatre de Barcelona. Les instal·lacions disposen de taller de construcció escenogràfica, un taller de confecció de la indumentària, laboratori de il·luminació, aules de disseny digital, tallers de maquillatge i aules de màscara i de titelles.

- Calendari acadèmic i horaris:

Podeu consultar el calendari acadèmic i horaris aquí.

- Reconeixement  i validació de crèdits:

L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), sota l’aprovació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pot realitzar el reconeixement i validació de crèdits derivats d’activitats acadèmiques i/o professionals dels seus estudiants a partir de tres supòsits diferents:

 • Normativa i protocol de reconeixement de crèdits per a activitats professionals ESAD
 • Reconeixement de 6 crèdits per a activitats de participació a l'ESAD
 • Reconeixement de crèdits per altres estudis cursats a l’EEES

Pots consultar la informació específica consultant l'apartat sobre el reconeixement de crèdits de l'ESAD.

La documentació i sol·licitud s’han de presentar a la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.

- Normativa general sobre reconeixement de crèdits:

 • Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors
 • Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’Educació Superior

 

- Pràctiques:  

L’assignatura de Pràctiques externes és una assignatura obligatòria de 6 ECTS, de 4t curs, que té com a objectiu possibilitar la participació de l’alumne en un procés projectual i d’escenificació d’un espectacle professional.

Al finalitzar les pràctiques l’alumne ha d’entregar documentació relativa al treball fet, com a mínim amb els següents apartats: documentació general, explicació detallada del treball diari, descripció general dels elements d’escenificació i visió critica del procés.

Podeu consultar els convenis de pràctiques vigents aquí.

- Treball final:

Protocol Treball Final especialitat d’Escenografia

El Treball Final es realitza al 4t curs dels ensenyaments superiors d’art dramàtic. Aquesta assignatura té 8 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) amb un total de 200 hores. L’objectiu de l’assignatura de Treball Final d’aquesta especialitat contempla la integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides. Comporta un coneixement i aplicació de les metodologies de la investigació, convencionals i innovadores, que permeten a l’alumnat desenvolupar projectes propis i obrir un camí nou per a la creació, interpretació i investigació artística. El Treball Final pot presentar-se en dues modalitats:

 • Modalitat de projecte artístic: treball artístic individual o col·lectiu de l’estudiant destinat a demostrar la seva suficiència i autonomia com a futur professional de les arts escèniques dins d’una practica de integració de procediments, metodologies i sabers propis de les diverses especialitats en el procés de creació teatral
 • Modalitat treball de recerca: treball individual o col·lectiu de l’estudiant destinat a demostrar la seva suficiència i autonomia i la seva capacitat de recerca en el camp de les arts escèniques

Es pot consultar el detall al Pla docent de l’assignatura Treball Final

Si ets a punt de finalitzar els estudis, pots consultar la informació del "Servei de Graduats i Graduades" on trobaràs la "Guia de serveis i recursos".

Plans docents

Els plans docents són un instrument al servei de l’estudiant on es mostra tota la informació relativa a l’organització i planificació de les assignatures al llarg del curs. Constitueixen una eina bàsica amb informació detallada sobre les competències i els resultats d’aprenentatge, sobre els principals blocs temàtics i activitats temporalitzades, així com el sistema d’avaluació.

Pla docent primer curs

 

Pla docent segon curs

 

Pla docent tercer curs

 

Pla docent quart curs

 

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x