Logo Institut del Teatre

Portada La Liminal

La Liminal és un espai setmanal de creació escènica obert a treballadors/es de l'IT on podran conèixer i practicar la diversitat de llenguatges de les arts en viu

L'Institut del Teatre, com institució pública de referència en el conjunt del teixit cultural de ciutat i de país, entenent que les capacitats artístiques i culturals són fonamentals per a la vida democràtica i estan estretament relacionades amb les possibilitats reals de progrés individual i col·lectiu, assumeix el compromís de fer efectives diferents iniciatives, programes i projectes que tenen per objecte ampliar les oportunitats d’accés a la pràctica artística i cultural i facilitar-ne la seva difusió, comprensió i anàlisi i, en relació a aquest objectiu estratègic, impulsa la creació de làrea transversal IT Acció Social i Comunitària.

En aquest context i en forma de programa pilot pioner en el sector de les Arts Escèniques i també en el de les Escoles Artístiques Superiors, es proposa la creació de La Liminal / Aula Oberta d'Arts Escèniques Comunitat IT, un espai obert de pràctica artística adreçat al conjunt dels treballadors/es de l’IT que vol interpel·lar, en especial, aquells/es treballadors/es que realitzen tasques no relacionades específicament amb la docència, com és el cas del personal de les empreses dels serveis de seguretat, neteja i restauració o els treballadors/es que atenen la recepció, fan tasques de manteniment, d’administració, etc.  

L’impuls principal que motiva la creació de La Liminal és la voluntat de treballar per fer efectiva la democràcia cultural i l’equitat en l’accés a les arts escèniques en el context de la pròpia institució, fet que permet consolidar un marc propens a l’aplicació i la defensa dels drets culturals i alineant l’IT amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'avantprojecte de Llei dels Drets Culturals de la Generalitat de Catalunya.   

Els objectius de La Liminal / Aula Oberta d'Arts Escèniques Comunitat IT son:  

 • Desenvolupar un projecte artístic, en l’àmbit de les arts escèniques amb persones treballadores de l’IT, no especialment avesades a la pràctica artística. 
 • Posar al centre totes les persones que formen part de la comunitat IT. 
 • Defensar l’equitat en l’accés a la pràctica de les arts escèniques. 
 • Fer visibles (i legitimar-les) les expressions culturals diverses que conformen l’ecosistema de l’IT. 
 • Generar un ambient harmònic, equitatiu i inclusiu 
 • Generar cohesió social i noves relacions horitzontals entre tots/es els treballadors/es de l’IT. 
 • Possibilitar processos de democràcia cultural en el sí de la Institució.  
 • Augmentar el benestar intern dels treballadors i les treballadores de la Comunitat IT.  
 • Oferir noves oportunitats laborals als graduats, graduades, titulats i titulades de postgrau vinculant-les amb processos i projectes engegats des de l´IT.  
 • Possibilitar processos de pràctica artística col·laborativa i nous espais relacionals a l’interior de la Comunitat IT (entre persones graduades, personal laboral, docents i alumnat).   
 • Generar projectes i processos que alimentin la recerca en arts escèniques i l’acció social i comunitària des de la pràctica (en coordinació amb altres activitats creades i impulsades des d’IT Acció Social i Comunitària (com ara la Comunitat d’Aprenentatge) i amb altres espais de recerca com ara l’Àrea de Recerca i Innovació de l´IT, IT estudis de Postgrau i Màster, etc.) i investigar de quina manera aquestes pràctiques d’arts escèniques comunitàries i col·laboratives possibiliten la generació de nous llenguatges escènics i noves maneres de concebre el fet escènic (des d´un vessant polític, estètic, ètic i també de producció).
   


DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE
LA LIMINAL 

Es proposa que la direcció artística i la coordinació general de La Liminal l'assumeixi una persona graduada o titulada de postgrau de l’Institut del Teatre que serà seleccionada a través de convocatòria pública.  

Més informació a IT Impulsa.

L’artista i/o col·lectiu seleccionat haurà de demostrar experiència acreditada en projectes d’arts escèniques comunitàries, mediació artística, acció social i comunitària, pedagogies col·lectives o arts escèniques inclusives o en el desenvolupament de projectes i processos d’arts escèniques que operen en la intersecció entre les arts en viu, la mediació artística i l'acció social i comunitària. Al dossier del projecte pilot haurà de consignar la conceptualització, la metodologia i la proposta pedagògica per a La Liminal / Aula Oberta d'Arts Escèniques Comunitat IT.CALENDARI PREVIST (ORIENTATIU, SUSCEPTIBLE DE POSSIBLES CANVIS)
  

 • Sessions setmanals de 2 hores d’octubre a desembre de 2024 (total = 24 hores aprox.). 
 • Mostra d’un assaig obert en data a determinar durant el darrer trimestre de 2024 o, com a màxim, durant el primer trimestre de 2025.  
 • Bloc intensiu de dues setmanes previ a l’obertura pública de procés (3 dies a la setmana/ 2 hores al dia = 12 hores). 


Horaris:
A concretar forquilla exacta. Es preveu en franja de tarda-vespre, però no es descarta proposar dos horaris (un al matí i un altre a la tarda) per tal de poder abastar totes les necessitats i demandes.  
Preu: Gratuït.
Lloc: A les instal·lacions de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre. Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona.

Continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x