Logo Institut del Teatre

CPD (Dansa clàssica | Contemporània | Espanyola)

Comparteix

 

Perfil d'ingrés

Aquests ensenyaments estan destinats a l’alumnat amb formació prèvia, aptituds específiques i voluntat de dedicar-se a la dansa professionalment, provinents d’escoles públiques, privades concertades o no concertades que volen encarar la seva formació cap a la professionalització.

Per a accedir al primer curs de les especialitats de dansa clàssica i dansa contemporània cal tenir l’edat de cursar primer o segon curs de l’ESO. Per accedir al primer curs de l’especialitat de dansa espanyola cal tenir l’edat de cursar de primer a quart curs de l’ESO. A partir del segon curs de dansa, no hi ha limitació d’edat per a accedir-hi.

Requisits acadèmics

Per a l’accés a primer curs del Grau Professional de dansa cal tenir uns coneixements previs de dansa que permetin superar la prova d’accés.

D’altra banda, s’ofereix als estudiants de dansa una formació integral amb la possibilitat de fer els estudis integrats d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat al mateix centre. En el cas de tenir edat de cursar estudis d’ESO, és necessari cursar-los al Conservatori Professional de Dansa de manera integrada. En el cas de Batxillerat, es pot cursar de forma integrada sempre que l’itinerari escollit per l’alumne sigui el Batxillerat en Arts. En cas contrari, l’alumne podrà cursar els estudis post obligatoris en un altre centre.

Jornada de portes obertes

Cada any el Conservatori Professional de Dansa organitza durant el mes de març una jornada de portes obertes per a totes aquelles persones interessades en conèixer els seus estudis. També duu a terme el programa Dansa en Xarxa per donar a conèixer el CPD i els seus estudis als alumnes d'escoles de dansa de Catalunya en diverses sessions d'octubre a desembre

Per a més informació consulteu els apartats de Portes Obertes i Dansa en Xarxa.

Proves d'accés

El Conservatori Professional organitza proves d’accés a tots els cursos de dansa.

Les proves d’accés tenen lloc, anualment, al llarg dels mesos d'abril i maig, en diverses sessions. La inscripció a les proves d’accés es formalitza a la Secretaria Acadèmica General, i cal presentar la documentació que s’indiqui dintre del període d’inscripció establert, tot abonant les taxes corresponents. 

Una vegada superada la prova i confirmada una plaça, tots els alumnes en edat de cursar els estudis secundaris obligatoris queden automàticament inscrits en la nostra línia de l’ESO, i els alumnes en edat de cursar els estudis post obligatoris poden optar a inscriure’s al Batxillerat d’Arts del nostre centre.

Podeu consultar tota la informació en l’apartat Proves d’accés al CPD

Nombre de places 

Per a l’accés al primer curs, l’oferta és de 30 places. Per a la resta de cursos, de segon a sisè, l’oferta dependrà de les vacants que es produeixin. L’oferta de places, tant de dansa com de l’ESO i el Batxillerat, es publica dins el període establert en el calendari de proves d’accés.

En aquest sentit, doncs, haver aprovat les proves d’accés no implica obtenir una plaça al centre. El llistat definitiu de persones admeses es publica a l’apartat Proves d’accés CPD

Matriculació

Les persones admeses hauran de formalitzar la matrícula en el període establert a Secretaria Acadèmica General aportant la documentació que es demani preferentment de manera telemàtica.

Trobareu més informació en l’apartat Matriculació CPD.

Sessions d’acollida

El Conservatori Professional de Dansa inicia el curs amb el Pla d’Acollida. Es tracta d’unes sessions per alumnat de primer curs i alumnat de nova incorporació en altres cursos que es realitzen uns dies abans de l’inici oficial del curs.

L’objectiu d’aquestes sessions és fer un acompanyament més específic a l’alumnat que s’incorpora en el centre. Es tracten els següents aspectes:

 • Presentació de l’equip directiu, equip de coordinació i Departament d’Orientació de l’Escola. 
 • Presentació dels tutors de curs per a cada especialitat de dansa i estudis acadèmics.
 • Espais del centre i circuits: aules de dansa, d’estudis acadèmics, patis, cantina, gimnàs, teatres, etc.
 • Organització del curs: calendari semestral, activitats, tallers, etc.
 • Drets i deures dels alumnes.
 • Normativa del centre.
 • Organització i participació dels estudiants: delegats de grup/curs, representants a les assemblees al Consell Escolar, etc.
 • Serveis i recursos del Centre: cafeteria, protocol d’assistència al gimnàs, etc.


Seguiment amb les famílies

El seguiment de l’alumne al Conservatori és integral. En cas que l’alumne cursi també estudis acadèmics, disposa de dos tutors que faran el seguiment del seu procés. A més, al llarg del curs es fan diverses reunions amb les famílies per tractar diferents temes:

 • Reunions amb famílies de nova incorporació per tal d’explicar el funcionament del centre. Habitualment abans de l’inici del curs.
 • Reunions amb totes les famílies per grups classe per tal d’explicar l’organització del curs acadèmic. Habitualment al més d’octubre.
 • Reunions amb grups de famílies específics per tractar temes concrets: viatges, colònies, etc.
 • Reunions de seguiment dels dos plans d’estudis.


El seguiment de l’alumnat passa per una constant comunicació amb les famílies de forma individualitzada cada vegada que els tutors ho requereixin o la família ho demani.

 

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x